Het mooiste wat jij voor je omgeving kan doen,
is dat je leert omgaan met je depressie.

Wat is coaching?

Over wat coaching is, heeft de vakvereniging van coaches (NOBCO) een definitie gemaakt. “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei; het vergroten van zelfvertrouwen en het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.”(NOBCO, 2004).

In het eerste gesprek dat wij hebben maken we kennis en bespreken we de vraag waar je mee gekomen bent. De gesprekken die volgen staan steeds in het teken van deze vraag, en van onderwerpen die we al pratend tegenkomen. Je kunt de coaching op elk moment stoppen (hoewel het jammer zou zijn te stoppen voordat we de antwoorden op je vragen hebben gevonden). Naast het zoeken van antwoorden op de vragen die je hebt, kunnen we alles wat jij naar voren brengt behandelen. Zo kan het zijn dat je depressie uitwerking heeft op de relaties die je hebt. Of vind je het moeilijk om met je naasten te praten over je depressie. Alle zaken, verwacht én onverwacht, die voortkomen uit je depressie kunnen we de revue laten passeren.

Vaak is het genoeg als je eens in de twee weken een uur met me kan praten. Jij bepaalt waar we over praten. Jij bepaalt ook hoe vaak je wilt komen. Voor de één zijn vijf coachingssessies genoeg, een ander kan behoefte hebben aan meerdere keren. De gesprekken zijn heel praktisch, en erop gericht je antwoorden op je vragen te geven. Coaching hoef je lang niet altijd helemaal zelf te betalen; lees onderin op deze pagina meer over de mogelijkheden voor vergoeding.

(Let wel: het gaat hier om coaching. Dit zijn geen therapeutische sessies. Problemen die je ervaart die hun oorzaak hebben in je verleden, bespreek je bij voorkeur met een therapeut.)

 

Herstellen is eerlijk zijn.
Over wat je wilt, over wat je nodig hebt, over wat je voelt…
Over wie je bent.

Coaching voor de partner van iemand met een depressie.

Ook partners van iemand met een depressie kunnen behoefte hebben aan coaching. Het is niet altijd doorgrondelijk wat de partner meemaakt, soms lijkt het wel alsof er een vreemde in huis is. Alsof het contact verloren gaat. Een depressie kan lang aanhouden, en kan zelfs besmettelijk zijn. Niet zoals een virus dat is, maar de somberheid van de één kan wel overslaan op de ander.

Samen bespreken we wat jij als partner tegenkomt. Iedere situatie is immers uniek. Ik kan je tijdens het coachingstraject handreikingen doen, duiding geven en je helder vertellen hoe je door deze moeilijke periode in jullie beider leven komt. Indien gewenst kan je ook samen met je partner komen praten.

Het mooiste uitzicht heb je
na de steilste klim.

Wat zijn de kosten?

Aan coaching zijn kosten verbonden, maar dat hoef je lang niet altijd zelf te betalen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kun je je verzoek voor een bijdrage in de kosten voorleggen bij de volgende instanties:

De belasting
Als er sprake is van een leertraject (kennis opdoen onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting. Je krijgt daardoor, afhankelijk van je inkomen, 30% tot 50% van de kosten terug van de belastingdienst. Er moet voor de aftrekbaarheid een verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt. Dat kan het geval zijn als de depressie je hindert in het uitoefenen van je dagelijkse werk. Er is een drempel van 250 euro, d.w.z. dat je de kosten daarboven mag aftrekken.

Je werkgever 
Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (b.v. stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende of je werkgever in hoeverre je organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. Depressiecoaching kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counseling. De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Je kan ook in gesprek gaan met de Arbodienst van je werkgever. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na.

Je eigen bedrijf 
Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post “ondernemerskosten”. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting is terug te vorderen.

PGB of UWV
Heb je een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen. Ben je op dit moment werkeloos en krijg je een uitkering? Vraag dan bij het UWV naar de beschikbare financiële middelen voor je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie-overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

De zorgverzekering
Coaching zit niet in het basispakket en wordt vaak niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Het is afhankelijk van het soort polis dat je hebt, en of je een aanvullende verzekering hebt. Vraag het na bij je ziektekostenverzekeraar.

Heb je hier nog vragen over? Aarzel niet om deze te stellen. Je kan ons hier over mailen of bellen.

 

 

Contact

Tesselschadelaan 15E
1217 LG Hilversum
www.depressiecoach.com

+31 654 796 251
vincent@depressiecoach.com